Darījumi ar nekustamo un kustamo īpašumu.

  • pirkšanas/pārdošanas līgumu sagatavošana;
  • nekustamā īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatās, t. sk. nepieciešamo dokumentu sagatavošana;
  • nekustamā īpašuma ķīlas līgumu (hipotēkas) sagatavošana;
  • īres un nomas līgumu sagatavošana;
  • īres un nomas attiecību pārtraukšana;
  • kopīpašuma lietu kārtošana - lietošanas tiesību nodibināšana, nekustamā īpašuma reālā sadale, konsultācijas kopīpašnieku savstarpējo attiecību risināšanā.

Built with Berta